Nowy JPK_VAT z deklaracją
Zamknij
+48 505 536 664
Pon - Pt : 9:00 - 17:00

Nowy JPK_VAT z deklaracją


Wszystkim zapominalskim, przypominamy że dziś mija termin na złożenie nowego JPK_VAT do rozliczeń za październik.

Nowe zasady rozliczeń podatków VAT za październik obowiązują już od miesiąca. Dotyczą one wszystkich, czynnych podatników VAT którzy do tej pory składali deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Dzięki temu zamiast składać osobno deklaracje i załączniki teraz wszystko jest zawarte w jednym pliku zawierającym sekcje ewidencyjną i deklaracyjną. Nie zmienia to oczywiście korekt za okres sprzed października 2020 - je należy składać na poprzednich zasadach.

 

Warto pamiętać o tym że nowy plik nie dotyczy deklaracji podatkowych z zakresu VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14 oraz innych do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

 

JPK_VAT wysyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej i ma dwie wersje - miesięczną lub kwartalną. Składamy go zawsze do 25-tego dnia miesiąca. Plik podpisujemy za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub danych autoryzujących. Warto też po jego złożeniu pobrać z urzędu Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Więcej informacji o JPK_VAT otrzymacie Państwo kontaktując się z pracownikami naszego biura księgowym lub na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja