Usługi biura rachunkowego TAXFIT
Zamknij
+48 505 536 664
Pon - Pt : 9:00 - 17:00
TAXfit - Nasze usługi

Nasze usługi

W ramach usług związanych z prowadzeniem pełnej księgowości, oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę podmiotu – zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (głównej i pomocniczej), jak i sporządzenia (bądź aktualizacji) przyjętej polityki rachunkowej. Podejmujemy wszelkie starania, aby plan kont odpowiadał bieżącym oraz prognozowanym potrzebom podmiotów gospodarczych. Śledząc zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, gwarantujemy prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę o rachunkowości. 

Cyklicznie, zgodnie z przepisami, sporządzamy bilans przedsiębiorstwa oraz rachunek zysków i strat. Na życzenie klienta przygotowujemy także inne sprawozdania. 

Ponadto prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia, stanowiących majątek przedsiębiorstwa. Dla przedmiotów materialnych reprezentujących właściwą wartość i przeznaczenie, przygotowujemy plan amortyzacji. 

W imieniu naszych klientów sporządzamy – na podstawie prowadzonych przez nas rejestrów zakupów i sprzedaży – miesięczne deklaracje VAT. Przygotowujemy także deklaracje CIT, PIT-4R oraz inne, a także - na życzenie przedsiębiorców – składamy je we właściwych urzędach skarbowych. W odpowiedzi na obowiązki nakładane przez Główny Urząd Statystyczny, sporządzamy i wysyłamy właściwe sprawozdania. 

W trosce o prawidłowy obrót gospodarczy i płynność finansową, prowadzimy także bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy klienta. W tym celu zajmujemy się m.in. przygotowaniem i wysyłką potwierdzeń sald do kontrahentów znajdujących się w relacjach gospodarczych z naszymi

Pełna księgowość

W ramach usług związanych z prowadzeniem pełnej księgowości, oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę podmiotu – zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (głównej i pomocniczej), jak i sporządzenia (bądź aktualizacji) przyjętej polityki rachunkowej. Podejmujemy wszelkie starania, aby plan kont odpowiadał bieżącym oraz prognozowanym potrzebom podmiotów gospodarczych. Śledząc zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, gwarantujemy prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę o rachunkowości.

TAXfit - Pełna księgowość TAXfit - Pełna księgowość

Cyklicznie, zgodnie z przepisami, sporządzamy bilans przedsiębiorstwa oraz rachunek zysków i strat. Na życzenie klienta przygotowujemy także inne sprawozdania. 

Ponadto prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia, stanowiących majątek przedsiębiorstwa. Dla przedmiotów materialnych reprezentujących właściwą wartość i przeznaczenie, przygotowujemy plan amortyzacji. 

W imieniu naszych klientów sporządzamy – na podstawie prowadzonych przez nas rejestrów zakupów i sprzedaży – miesięczne deklaracje VAT. Przygotowujemy także deklaracje CIT, PIT-4R oraz inne, a także - na życzenie przedsiębiorców – składamy je we właściwych urzędach skarbowych. W odpowiedzi na obowiązki nakładane przez Główny Urząd Statystyczny, sporządzamy i wysyłamy właściwe sprawozdania. 

W trosce o prawidłowy obrót gospodarczy i płynność finansową, prowadzimy także bieżącą kontrolę zobowiązań i należności firmy klienta. W tym celu zajmujemy się m.in. przygotowaniem i wysyłką potwierdzeń sald do kontrahentów znajdujących się w relacjach gospodarczych z naszymi klientami.  W zakresie działań podejmowanych na płaszczyźnie kadrowo-płacowej, znajdują się także wszelkie czynności związane z rozliczaniem delegacji służbowych, w tym dotyczące ewidencji przebiegu pojazdu.

Księgowość uproszczona

W ramach usług związanych z prowadzeniem uproszczonej księgowości przedsiębiorstw, w zależności od obranego kierunku, oferujemy naszym klientom: 

- ewidencję podatkową prowadzoną na podstawie książki przychodów i rozchodów, 

- ewidencję dla potrzeb ryczałtu ewidencjonowanego. 


Dla naszych klientów sporządzamy rejestr zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT. 

Na życzenie klientów sporządzamy i przedkładamy we właściwych urzędach skarbowych deklaracje VAT, PIT, PIT-4R i inne. 

Prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, obejmującą także rozliczenia związane z delegacjami służbowymi.

Kadry i płace

Kadry i płace

Nasza działalność obejmuje także czynności z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W oparciu o obowiązujące przepisy, prowadzimy kompleksową obsługę zatrudnienia – tak w oparciu o przepisy prawa pracy, jak i w oparciu o przepisy prawa cywilnego. W związku z tym, dla naszych klientów sporządzamy umowy o pracę dla zatrudnianych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. W zależności od potrzeb – dla pracowników, których zatrudnienie ma ustać – przygotowujemy wypowiedzenia umów o pracę oraz świadectwa pracy.

Dla naszych klientów zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników - zgodnie z wymogami prawa pracy oraz z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Nasza oferta zawiera także rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, uwzględniając przepisy dotyczące prawa do odpoczynku, w tym prawa do urlopu. 

W oparciu o posiadane dokumenty i dostarczane nam informacje, naliczamy wynagrodzenia dla pracowników, uwzględniając wszystkie ich ewentualne składniki (premie, wynagrodzenia chorobowe, urlopowe, ekwiwalent za urlop). W imieniu naszych klientów wypełniamy ciążące na nich obowiązki związane z ustawą o ubezpieczeniach społecznych - przygotowujemy zgłoszenia pracowników do ZUS, a także niezbędne deklaracje. 

Na potrzeby pracowników naszych klientów, sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach oraz raporty RMUA za okresy miesięczne. Dla podmiotów gospodarczych, na które przepisy prawa pracy nakładają taki obowiązek, opracowujemy regulaminy pracy oraz wynagrodzenia.

Doradztwo gospodarcze

Każda decyzja gospodarcza w firmie wiąże się ostatecznie z konsekwencjami podatkowymi.

Już sama forma prawna podejmowanej działalności może zrodzić obowiązki, które spoczywać będą na barkach osoby zarządzającej firmą. 

Nasze usługi w zakresie doradztwa gospodarczego nastawione są na takie pokierowane procesem decyzyjnym w kwestii założenia i prowadzenia działalności, aby nasi klienci ponosili jak najmniejsze koszty związane z jej funkcjonowaniem, przy odnoszeniu jak największych korzyści. W związku z tym, oferujemy szerokie doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej prowadzonej docelowo przez osoby fizyczne, jak i zakładania spółek, których funkcjonowanie regulują przepisy prawa handlowego. 

Usługi z zakresu doradztwa gospodarczego kierowane są nie tylko do osób, które planują zaistnieć na rynku gospodarczym, ale także do tych, którzy funkcjonują czynnie jako przedsiębiorcy i poszukują rozwiązań optymalizujących ich działalność. Podmioty działające na rynku mogą uzyskać także informacje dotyczące przekształcania firm oraz aportu firmy do spółki. 

Dzięki współpracy z TAXFIT, nasi klienci mają możliwość poznania alternatywnych rozwiązań związanych z dopuszczalnymi formami opodatkowania działalności. Ponadto, służymy pomocą także w procesie decyzyjnym związanym z zakupem środków trwałych oraz metod finansowania takich jak leasing czy kredyt.