Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zamknij
+48 505 536 664
Pon - Pt : 9:00 - 17:00

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może okazać się dla niektórych przedsiębiorców najkorzystniejszą formą opodatkowania. Jak sama nazwa wskazuje, operacje rachunkowe dokonywane są wyłącznie na dowodach księgowych, które przedstawiają przychód firmy. Księgowy zaproponuje taką formę ewidencji przedsiębiorcom, którzy ponoszą niewielkie koszty z prowadzoną działalnością.

Przepisy obowiązującego prawa przewidują, że z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby fizyczne (oraz spółki osób fizycznych) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Zryczałtowany podatek płacić mogą także osoby fizyczne, które osiągają przychody z najmu, dzierżawy lub innych umów o charakterze związanym z oddaniem rzeczy w czasowe używanie bądź użytkowanie, jeśli umowy te nie zostały zawarte w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Warto mieć na uwadze, że nie każda osoba fizyczna może korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aktualne przepisy przewidują sytuacje prawne, w których podatnicy zobowiązani są wybrać inną formę ewidencji rachunkowej. Ograniczenia te mają zarówno charakter podmiotowy (dotyczą m.in. podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej), jak i przedmiotowy, wskazując, że dla niektórych działalności ryczałt nie jest wskazany (np. apteki, lombardy). Niezależnie od ustawowych wyłączeń, każdą myśl związaną z formą opodatkowania warto skonsultować ze swoim biurem podatkowym. Fachowa porada księgowego pozwoli na podjęcie najbardziej optymalnych decyzji rachunkowych.

Aktualnie obowiązujące stawki ryczałtu są zróżnicowane ze względu na przedmiot prowadzonej działalności i kształtują się następująco: 20%, 17%, 10%, 8.5%, 5.5%, 3%, 2%