Czym jest biała lista podatników VAT?
Zamknij
+48 505 536 664
Pon - Pt : 8:00 - 16:00

Czym jest biała lista podatników VAT?

biała lista podatników VAT

Już kiedyś pisaliśmy że jednym z najbardziej uciążliwych czynników, przeszkadzających przedsiębiorcą w prowadzeniu biznesu, są ciągłe zmiany prawa w Polsce. Tym razem nie jest inaczej, ministerstwo finansów wprowadzając nową listę podatników VAT, wprowadza także nowe obowiązki. Ale po kolei...

 

Czym jest Biała Lista?

Jest to elektroniczna lista płatników VAT, która od pierwszego września zastąpi obecne listy. Na wykazie znajdą się podatnicy dodani, wykreśleni oraz przywróceni do rejestru. W założeniach ma ona na celu usprawnienie i ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów. Lista dostępna będzie na stronie Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Biuletynie Informacji Publicznej.Jakie dane się na niej znajdują?

W rejestrze będziemy mogli znaleźć następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko płatnika, numer identyfikacyjny, adres, regon, pesel i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile zostały nadane, a także daty i podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji, albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia do niego. Ponadto dostępne będą także informacje na temat osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników. Najważniejszą informacją będą jednak numery rachunków rozliczeniowych.Jakie nowe obowiązki spadają na przedsiębiorców?

Właśnie ta ostatnia informacja zawarta w rejestrze jest kluczowa, względem nowych przepisów. Ustawodawca bowiem wraz z wprowadzeniem Białej Listy nakłada na podatników obowiązek sprawdzania numeru konta klienta przed każdym przelewem za towar lub usługę. Ponadto wprowadzono ograniczenia dla przelewów o wartości przekraczającej 15000zł. Jeśli przedsiębiorca przelej pieniądze na rachunek bankowy nie wykazany w rejestrze utraci prawo do zaliczenia takiego wydatku jako kosztu uzyskanie przychodu. Dodatkowo w przypadku takiego wykroczenia, jeśli kontrahent nie odprowadzi podatku VAT, nabywca będzie współodpowiedzialny, za co oczywiście Ministerstwo Finansów przewiduje ‘nagrody’ w postaci sankcji finansowych. Istnieją dwa sposoby na uniknięcie kar. Pierwszy to złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla kontrahenta, w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na rachunek nie wykazany w rejestrze. Drugi jest dużo prostszy, bo polega na wykonaniu przelewu w formie płatności podzielonej. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku.