Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Zamknij
+48 505 536 664
Pon - Pt : 9:00 - 17:00

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Książka przychodów i rozchodów to najczęściej wybierana forma ewidencji podatkowej. Cieszy się niezrównaną popularnością przede wszystkim pośród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązujące przepisy przewidują, że – poza wskazanymi wyżej przedsiębiorcami – z KPiR korzystać mogą także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą i nie wypełniają przewidzianych prawem przesłanek, zobowiązujących je do prowadzenia ksiąg handlowych, i które same nie przyjęły na siebie tego obowiązku dobrowolnie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na  prowadzenie książki przychodów i rozchodów także w innych przypadkach, z których najistotniejszym wydaje się być ten, który nawiązuje do osób fizycznych wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na zasadach zlecenia.

Prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków w formie KPiR powinno odbywać się zgodnie z ustalonymi zasadami. Najistotniejsza z nich nawiązuje do rzetelności i sprowadza się do faktu, że każde zdarzenie gospodarcze przedstawiające wartość materialną dla podmiotu gospodarczego powinno być należycie udokumentowane. Ponadto, wszelkie operacje powinny być wykazywane w terminie rzeczywistym oraz bez błędów rachunkowych. Zgodnie z przepisami, treść operacji powinna być przedstawiona w języku polskim, a ich wartość – w polskiej walucie.

Pomimo prostej formy, jaką przyjmuje książka przychodów i rozchodów, należy pamiętać, że – w zależności od profilu działalności – towarzyszą jej różnego rodzaju ewidencje. Spośród najpopularniejszych warto wskazać:

  • ewidencję sprzedaży,

  • ewidencję środków trwałych,

  • ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,

  • ewidencję przebiegu pojazdów,

  • ewidencję wyposażenia,

  • dokumentację magazynową,

  • kartę wynagrodzeń pracowników.

Przesunięcie na biuro podatkowe odpowiedzialności za prowadzenie książki przychodów i rozchodów wiąże się nie tylko z bieżącą rachunkowością podmiotu. Z usługą dotyczącą KPiR związane są także cyklicznie składane deklaracje PIT-5, PIT-4R i inne. Księgowy zajmujący się ewidencją, sporządza także rejestr zakupów oraz sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT, a także składa związane z tym deklaracje. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą liczyć na towarzyszącą obsługę kadrowo-płacową, w tym związaną z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, sporządzaniem zaświadczeń dla pracowników czy prowadzeniem akt osobowych.

Jak widać, trafny dobór biura rachunkowego to nie tylko sprawnie policzone podatki. To także szereg odciążeń umożliwiających przedsiębiorcy pełne skupienie na swoich celach gospodarczych.